Ibrahim Əhrarinin yubileyində iştirakçıların şəkillərindən nimunələr