Çıxışlar: Professor Salxab Məmmədov Professor Əhməd Yəzdani, Məmməd Mobaraki, Tahirə xanim, Xəlil Cəlili,
Qulam Əhrabi.