Özəl sayı:

Ustad Duktor Ibrahim Əhrarinin təntənəli 75 illik Yubileyi münasibətinə

Ön söz
Ustad Ibrahim Əhrarinin tərcümeyi- halı
Ustad Ibrahim Əhrarinin əsərlərindən nümunələr
Ustad Ibrahim Əhrariyə təqdim olan təqdirnamə
"Varlığın səsi" dərgisinin tərəfindən: Mirmosa Haşimi
Çıxışlar: Professor Salxab Məmmədov Professor Əhməd Yəzdani, Məmməd Mobaraki, Xəlil Cəlili, Qulam Əhrabi.
Ustadın ünvanına gələn təbrik məktubları
Ustad Ibrahim Əhrarinin şəxsi albomundan şəkillər
yubileyində iştirakçıların şəkillərindən nimunələr