Semed Niknam

Ölkədə lazım olan dəyişikliyi özümüz etməliyik

 


 

2011-ci il oktyabr ayının 31 “ Yeni müsavat “ qezeti aciq qaynaqlara dayanaraq yazır:

Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Hillari Klinton İran əhalisini üsyana çağırıb”.

Son vaxtlar İrana qarşı hərbi müdaxilənin gündəmə gətirilməsi və müzakirəyə çıxarilması haqda fikirlər ara-sıra səslənir. Amerka dövıət katibindən başqa Fransa prezidenti Nikolas Sarkozi də belə fikirləri tez-tez səsləndirir.

Hərbi müdaxilə planının ikinci bir  tərəfi də, ölkə içində bu müdaxiləni dəstəkləyən və müdaxiləçilərə vassallıq edən qüvvələri aydınlaşdırmaq və onlardan faydalanmaqdır. Elə Amerikanın dövlət katibinin üsyan çağırışı da buna əsaslanır. Onlar hansı qüvvələrin bu çağırışa dəstək verəcəyini arayır və qüvvələr nisbətini hesablayırlar. 
Əcnəbilərin və özəlliklə qərb dövlətlərinn canfəşanlığı və ehtimal olunan hərbi müdaxiləsindən məqsədləri nəyin bahasına olursa olsun ölkədə siyasi hakimiyyəti  dəyişməkdir.
Belə hadisə İran tarixində birnci deyil. Misal üçün Azərbaycan sülaləsi olan Qacarları da xarici qüvvələr devirmişdi. Elə əslən Qacar olan Məhəmməd Müsəddiqi və Pişəvəri dövləti də xarici  müdaxilə və daxili vassalların yardımı ilə devrilmişdir.

Bu hadisələrdən birincisini , yəni qacarların devrilməsini “ Məşrutə “ inqilabı adlandıraraq azərbaycanlıların ayağına yazıb və tarixi tərsəyozmağa cəhd etmişlər.

Zamanın və tarixin bizim xeyrimizə işlədiyi vaxt olub

Azərbaycan milləti hər şeyi o sıradan siyasi hakimiyyətini 20-ci əsrin başlanğıcı və əcnəbi dövlətlərin müdaxiləsi nəticəsində “ məşrütə hərəkatında “ itirmişdir. 20-ci əsrdə itgilərimiz həm say baxımından həm də, keyfiyyət baxımından həddindən artıq ağır və çoxdur. Ammabütün bunlara baxmayarq deməliyəm ki, biz məşrutə faciəsindən yaxşı qurtardıq.

Həmişə deyirik ki, zaman ve tarix son əsrdə bizə qarşı işləyib, amma elə deyil. Zamanın və tarixin də bizim xeyrimizə işlədiyi vaxt da olub. 
Məsələ bundan ibarətdir ki, məşrutə alovuna odun hazırlayan əcnəbi dövlətlərin  əsas qayəsi Qacar Dövlətini ilk növbədə zəiflətmək və sona devirmək idi. Qacar Dövlətinin zəiflədiyi zaman xarici dövlətlərin planı əsasında mərkəzi Urmiyə şəhəri olmaqla Qərbi Azərbaycanda asuri və erməni dövləti yaradılmalı idi. Bu işdə istifadə olunacaq məşrutəçi qüvvələr o sıradan erməni Yeprim xanın dəstəsi təlimatlandırılmışdı. Amma yuxarıda dediyim kimi, zaman bizim  xeyrimizə işlədi. Belə ki, ingilislərlə yanaşı erməni-asuri dövlətinin planını hazırlayan çar Rusiyasi devrildi. Rusiyada hakimiyyətə gəlmiş bolşeviklər ingilislərə qarşı mövge tutdu və nəticədə Qərbi Azərbaycanda erməni-asuri dövləti planı baş tutmadi. Əks halda  məşrutəçilərin “qəhrəmanlığı“ Azərbaycana daha ağır zərbələr vuracaqdı.  
Göründüyü kimi, tarixi təcrübə göstərir ki, əcnəbilərin alətinə çevrilmək istənilən vaxt və hər hansı məqsədlə olursa olsun yol verilməzdir .

مجروحین مجاهدين ارامنه از دسته یپرم خان در خارج تهران

Tehranı işğal edərkən yaralanmış, Yeprim xanın başçılıq etdiyi erməni daşnakları.

Erməni məşrutəçi Yeprim xan musəlman müctəhidi Tehranda dar ağacından asdı! 
İngilis və Rusların sılahlandırdığı dəstələrin biri də erməni Yeprimin başçılıq etdiyi  daşnak şkilatının  dəstələri idi. Daşnaklar məşrutəçilərin öndə gedən qüvvələrindən idi. Qacarların paytaxtı Tehran şəhərini erməni Yeprim xanın başçılığ etdiyi  daşnaklar işğal etdi. Erməni Yeprim xan Tehran Nəzmiyyə İdarəsinin rəisi oldu. Erməni Yeprim xanin əmri ilə  Tehranın topxana meydanında tanınmış  din xadimi və müctehidşeyx Fəzlullah Nuri dar ağacından asıldı. Edam zamanı kəndiri müctehid şeyx Fəzullah Nurinin boynuna keçirən də, məşrutəçi erməni Yusif xan idi. Təsəvvür edin ermənilər İran kimi müsəlman bir ölkədə din xadimi olan müctehidi dar ağacından asır və beləliklə “ məşrutə inqilabi “ qalib gəlir. Elə o qalib gəlməklə də Azərbaycan milləti min ildən çox sürmuş siyasi hakimiyyətini itirdi. 
Görəsən, erməni daşnakı olan Yeprim xanın arxasında kimlər dayanmışdı ki, o Tehranın Topxana meydanında musəlman ayətullahı dar ağacından asırdı ?

Bax elə ona görə bu işləri azərbaycanlıların “ qəhrəmanlğı ” kimi qələmə verirlər ki, nə Yeprimin və nə də, onun arxasında duranların adı üzəçıxmasın və hallanmasın.
Çox yaxşı işləyiblər, hələ bu günə qədər də, arxa plandakılar görünmür. Bu planın arxasında duranlar isə, aşağıdakı şəkildə görundüyü kim, oz sifarətxanalarında məşrutəçilərə plov qazanı asanlar idi.

İngilis səfirliyində məşrutəçilər uçun asılmış plov qazanları

Nəticə:

Bu gün də ölkədə ciddi dəyişikliyə ehtiyac var. Baxmayarq ki, indiki durumu 20-ci əsirin əvvəlindəki durumla qarşılaşdırmaq olmaz. Əsrinəvvəlindəki islahat işini Müzəffərəddin şah ana yasani imzalamaqla ozü başlamışdı. Lakin indi ki, rejim hər cür yeniliyə qarşı çıxır. Belə ölkə idarə etmək olmaz. İnsanların və millətlərin haqqı pozulur. Haqsızliq və ədalətsiz baş alıb gedir. Az yaşlılar və bir çox hallarda ruhi xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar dar ağacından asılır. Bu gün İranda söz və vicdan azadlığından danışmağa dəyməz. İşsizlik, bahalıq, iqtisadı böhran insanları zillətə gətirib, hökumət insanların şəxsi həyatına qarışır, bir sözlə yaşamaq və azad nəfəs almaq mümkün deyil.

Belə bir şərayitdə xarici müdaxiləyə imkan və şərait yaransa da biz, lazım olan dəyişikliyi özümüz etməliyik. Yenə 20-ci əsrin əvvəlindəolduğu kimi arxada plan hazırlayanların fitnəsinə uymaq düz deyil. Bu gün bu sözü demək çox çətindir. Ona görə ki, dövlətdən incik düşmüş millət hər varyantı təcrübə etməyə hazırdır. Əcnəbi dövlətlər bu fürsətdən istifadə edərək, bizim istəyimizdən və mövqeyimizdən dolayı, ölkəyə müdaxilə imkanı əldə edə bilər.Biz bu variantı da nəzərə almalı və istəyimizdən asılı olmayaraq baş verə biləcək hadısələri qarşılamağa hazır olmalıyiq.

Semed Niknam
2011.10. 23