A. Yazdani

Biz bilirik:

 


azadlıq boş-boşuna ələ keçməz. Kimsə bize azadlığı ərməğan gətirməz. Insanlarımız azadlığı ancaq öz əllərilə bəlkədə öz qanlarıyla ələ keçirə bilirlər. Tarix göstərir ki, diktatorların ömrü qıssa olur. O, alim demişkən: “süngü gücü ilə bir neçe müddət hökumət etmək olur, amma süngü üstündə davamlı oturmaq olmaz”.
Diktatorluqdan qurtulmaq üçün insanlarımızın böyük hissəsi ayılmalıdır. Onlar öz güclərinə inanaraq, mübarizə meydanına girməlidir. Milyonlar mübariz insanların qarşısında heç bir diktator hökumət davam gətirə bilməz.
.

Millətimiz bilməlidir:
-İran rejimindən ona heç bir mənfəət gəlməyəcək. Bu Rejim meşruiyyətini əldən vermiş bir rejimdir.
Azərbaycan millətinin mədəni və siyasi mübarizəsi hər gün güclənir. Hər siyasi müqavimət bu rejimin bünövrəsini lərzəyə salir. Cavanlarımızın dodaqlarında səslənən azadlıq nəğməsi, Urmu gölünü ölümdən qurtarmaq istəyi, Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində tərtib tapan etiraz nümayişləri, idman meydanlarında səslənən şüarlar, hamısı birlikdə İran rejim başçılarının rahat yuxusunu əlindən alır.
Türk Azərbaycan millətinin istəyi möhkəm sekular-demokratik bir sistemin qurulmasıdır. Bu sistemde, insanların azadlığı və onların cəmiyyətin aktiv idarəsində iştirak etməkləri təmin və təzmin olmalıdır.
Insanlarımız cinayətkar rejimə qarşı siyasi-mədəni mübarizəni müxtəlif metodlarla irəli sürürlər. Rejim bir metodun qarşısını alırkən, başqa bir metod meydana çıxır və rejimin gücünü getdikcə sarsıdır.
Doğal olaraq, daxildəki mübarizlərə xaricdən yol göstərmək düz ola bilməz. Buna baxmayaraq, daxildəki mübarizlərə xaricin fikirlərini bildirmək də, heç zərər verə bilməz.
Hamıya aydındır ki, mübarizə şəklini öncədən təyin etmək düz ola bilməz. Millətin irəli sürdüyü mübarizə forması müxtəlif ictimi-siyasi şərayittdən asılı olur.

Əyəm, diktator rejimə qarşı siyasi-mədəni mübarizə aktual olursa, o zaman aşağıda göstərilən metodlardan istifadə etmək, daxildə yaşayan mübarizlər üçün faydalı ola bilir.
Əlbəttə qeyd etmək lazımdır ki, millətimizin mübarizləri pratik meydanında bu metodların çoxundan istifadə edirlər.
Mədəni-siyasi mübarizədə istifadə oluna bilən metodlardan bir neçəsi:
1- Olduğumuz və söhbət etdiyimiz yerlərdə, həmişə rejimin yaratdiği siyasi- ictimai və iqtisadi faciələrdən şikayət etmək.
2- Dövlətin siyasi-ictimai mövqeyini tənqid edən və yaxud narazılıq göstərən parlament nümayəndələrinə məktub yazmaq və onların tənqidi fikirlərini təsdiq etmək.
3- Müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən və dövlətə bağlı olmayan dərnəklər və təşkilatlar tərəfindən, dövlət başçılarına və həmçinin parlament nümayəndələrinə etirz məktubları yazmaq.
4- Rəsmi şəkildə müxtəlif milli-demokratik istəklər haqqında imza toplayıb, dövlət başçılarına və həmçinin parlament nümayəndələrinə göndərmək.
5- Tanınmış şairlər, ədəbiyyatçilar və alimlərin imzası ilə Şikayətnamələr yazıb, hər yerə yayıb və dövlət orqanlarına göndərmək.
6- Karikatorlar və müxtəlif simvollarla, toplumda mövcud olan rüşvətxorluğu, zorakilığı və kötlənin geniş yoxsulluğunu göstərmək.
7- Yaxa ve köynək üstündə müxtəlif milli simvollar və milli qəhrəmanların şəkillərini daşımaq.
8- Şəhərin mühüm meydanlarında dinc oturaq nümayişləri tərtib vermək.
9- Şam və məşəl yandırıb, kötləvi şəkildə şəhərin müxtəlif küçə və xiyavanlarında səssiz-sədasız hərəkət etmək.
10- Xiyavanlarda, milli qəhrəmanların şəkillərini nümayişə qoyub və satmaq.
11- Küçə və xiyavanlara milli qəhrəman və alimlərin adlarını qoyub və hamiya bildirmək.
12- Kütləvi şəkildə milli qəhrəmnların məzarlarını ziyarət edib, onları əzizləmək.
13- Ana dilində tənqidi teater oyunları və musiqi proqramları tərtib edib, müxtəlif yerlərdə icra etmək.
14- Qrupa şəklində, konfransları, yığıncaqları və dartışma iclaslarını etiraz üçün tərk etmək.
15- Rejimə vəfalı olan şəxslərə dal çevirib, onları saymamaq.
16- Universitetlərdə və oxullarda etisab nümayişləri tərtib vermək.
17- Rejimə vəfadar olan mağazalardan mal almamaq.
18- Işçilər tərəfindən fabrik və kərxanalarda etisab nümayişləri tərtib vermək.
19- Dövlətə bağlı olan fabriklərdə və idarələrdə yavaş işləyib, əngəl yaratmaq.
20- Dövlət məmurları vəzifəsində olanların, həddən artıq xəstə olub və iş yerlərinə getməməkləri.
21- Seçkiləri baykot etmək.
22- Dövlətə bağlı olan təşkilatları baykot etmək.
23- Aclıq etisabları tərtib vermək.
24- Dinc şəkildə xiyavanları və həmçinin təyyarə meydanlarının və qatar istasyonlarının zallarını işğal edib, orada əngəllər yaratmaq.
25- Rejimin casuslarının adlarını hamıya bildirmək.

26- Idman meydanlarında milli şuarlar verib v
ə istəkləri bildirmək.
27- Öz
əl və şəxsi oxullar açıb, uşaqlara ana dilində dərs vermək.
28- Mağazalara türk adları qoymaq.
29- Qəbirdaşların üzərini türkcə yazmaq.

***