من از بیگانگان هرگز ننالم

 

خزرلی انزلیدن
اولو تانرینین آدیلا

حرکت ملی آزربایجان جنوبی در حال سپری کردن بی سابقه ترین بازداشتهای غیر قانونی به همراه شکنجه های قرون وسطایی و بازداشت های بدون محاکمه چهار ماهه وپنج ماهه است. از زمان جنبش بیداری آذربایجان جنوبی تا به حال هزاران نفر از فعالان آزربایجانی در مراسمات مختلف و در شهرهای مختلف دستگیر و بازداشت شدندو بعضی از آنها به زندان محکوم شدند که از آن جمله میتوان به دکتر چهرگانی، مرحوم مهندس امانی، سعید متین پور، عباس لسانی، یوروش مهرعلی بیگلو،آیدین خواجه ای ،فراز زهتاب و خیلی های دیگر نام برد در این میان بعضی از بازداشت شدگان و محکومین وفعالین آذربایجان به دلایل مختلف از جمله ایمان ضعیف به حرکت ملی و اراده سست و نامیدی از بیداری ملت ... و مشکلات زندگی واقتصادی و روانی و اجتماعی از ادامه راه باز ماندند و غیر اکتیو شدند،یا به اصطلاح در حرکت ملی غربال شدند گرچه قلبا به این کار راضی نبودند و نیستند اما در این میان بودند افرادی که با وجود تمام شکنجه ها تعقیبها، تهدیدها ومشکلات جامعه (اقتصادی روانی اجتماعی) به راه خود ادامه دادند، بعضی ها به خارج از کشور رفته و ضلم وستم رژیم فاشیست جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان رساندند تا جایکه سناتور های آمریکایی به حال ملت آذربایجان جنوبی گریه کردند و بعضی سناتور ها و دولتمردان حهان تازه فهمیدند که در ایران بیش از سی و پنج میلیون ترک وجود دارد. اما بازداشتها ی فعلی که از اول خرداد شروع شده یک تازگی و استثنا دارد و آن هم بازداشت های سازمان یافته ازتمام شهر های آزربایجان جنوبی و حتی کرج و تهران می باشد افراد بازداشت شده نیز دارای عقاید مشترکی هستند و این نشان  می دهد که رژیم از انسجام حرکت ملی در هراس است به طوری که بعضی از بازداشتیها یاولیه که دارای تفکر بخصوصی نبودند آزاد کردبا توجه به شناختی که از افراد بازداشت شده در دست است آنها فعالین مصمم و با اراده ای راسخ و قلبی پاک هستند و آماج نهایی آنها فقط و فقط آزادی آذربایجان جنوبی از بند رژیم آپارتایدی ایران است و به هیچ دولت وسازمانی خارجی و داخلی وابسته نبودند. جرم آنها عضویت در جنبش بیداری آذربایجان جنوبی است، و تمام شکنجه های تا حد مرگ را فقط به این علت می کشند. حال سوال مهمی دراین میان پیش میاید که رژیم ایران از مدت ها پیش در پی دستگیری این افراد بوده و از هدف آنها با خبر بوده وبه این علت اقدام به شکنجه آنها می نماید پس چرا دیگر فعالین آذربایجانی از این امر غافلند و بعضی ها در داخل وخارج اقدام به بایکوت خبری و تفسیری دستگیر شدگان می نمایند؟؟؟

بایکوت خبری از طرف رسانه های داخلی و روزنامه ها (اصلاح طلب و اصولگرا) و رسانه های خارجی (فارسی گو) کاملا امری طبیعی است چه بسا این کار از زمان شروع جنبش کاری متداول است و بخاطر کوچک نشان دادن حرکت ملی آذربایجان صورت می گیرد.

جای تعجبی ندارد که رسانه های خارجی به سنگسار خانم محمدی آشتیانی جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی راه انداخته اند ما به غیر انسانی بودن حکم سنگسار اعتراضی نداریم اما در عین حال آیا رسانه های خارجی و دولتمردان اروپایی و آمریکایی شکنجه های فعالین آزربایجان را نمی بینند. ما باید به این امر واقف باشیم که اگر خود را ملتی با غیرت و ملتی سی و پنج میلیونی می شناسیم باید اعتراض ما نیز به حدی باشد که تمام دنیا صدای ما را بشنود اگر بنا باشد که دستگیر شدگان از داخل حرکت ملی و از طرف رسانه های هر چند کم حرکت، مورد بی لطفی و بایکوت خبری قرار گیرند دیگر چه انتظاری از دیگران داریم و باید بگوییم که:

  من از بیگانگان هرگز ننالم                                  که با من هرچه کرد آن آشنا کرد

به امید آن روزی که با دستگیری یک فعال آذربایجان، تمامی فعالین آذربایجان لب به اعتراض بگشایند و با این اعتراضات خواهد بود که رژیم از وحدت بیشتر ما در هراس خواهد بود و به این راحتی جوانان ما را پنج ماه زیر شکنجه نگه نخواهد داشت. البته باید از تمامی فعالینی که در داخل با نوشتن دیوارها و پخش سی دی ها و نوشته ها ی مختلف در شهر های مختلف به خصوص دانشگاهها و در خارج ،تجمع درجلوی سفارت خانه ها ی ایران اعتراض خود را نشان دادند تشکرکنیم و این نشان از انسجام قوی آنهاست و به امید آن روزی که ملت آذربایجان جنوبی صاحب تلویزیون ملی شود، که به جای تفسیر جنبش سبز و پخش سخنان کروبی ،منتظری، موسوی و ترویج عقاید شخصی با سابقه شناخنه شده و پارچه قرمز بدون علامت و ایجاد اختلاف و تفرقه و نفاق که خواب دشمنان ملت آذربایجان است، اقدام به پخش دردها و الام دستگیر شدگان نماید نه اینکه نردیکان دستگیر شدگان به جای مصاحبه با تلویزیون خودشان مجبور به مصاحبه با تلویزیون فارسی گو باشند.

و سئوال مهم که جوابی نخواهد داشت؛ دستگیر شدگان- به جرم تجزیه طلبی، استقلال طلبی و غیره دستگیر شده اند و با عنوان مخالف نظام جمهوری اسلامی محسوب می شوند آیا آنها مخالف بعضی از فعالین بایکوت کننده داخلی و خارجی نیز هستند اگر هستند پس نتیجه می گیریم که این فعالین و رسانه های بایکوت کننده آذربایجان با دولتمردان رژیم همسو و حداقل دراین مورد افکار مشترکی دارند.

به امید وحدت یکپارچه آذربایجان

یاشاسین آذر بایجان

اویان ملتیم اویان   

  October 21, 2010