11-ci say, 2009-ci ilin Mart ayı

İçindəkilər
Çeçənistan haqqında sükuta son qoyaq Vaslav Havil
Azərbaycan el ədəbiyyati,siyasi- ictimai düşüncəsinin aynası Behruz İmani
Milli Hökumətin məğlubiyyətinin hərbi səbəbləri S. Hatəmlui
İrana Ölüm hökmü ...  Bu fitvanı zaman verəcək Murad yeni gün
Xatirələr dəftərindən bir yarpaq, P.Doktur Əli Minai ... MirMusa Haşimi
Güney Azərbaycan Milli Hıkuməti:Muxtariyyətlə müstəqillik arasında Cəmil Həsənli
Azərbaycan qadını (Qadın dünyası) Xumar Cəfərli
Musiqi Mənuçehr Əzizi
Elin bayrami - Novruz Gülnarə. M
  Şeirlər:  Zehtabi- Ülkər- Mamağani- Səadət
Təbriklər:  
Baş sağlıqları: