Azərbaycan Qadını

   Bir ömür yolu

 

 

·        Məryəm C

 

 

Textruta:
 

Aida İmanquliyev

Bu gün öz elmi- savadı, nəcibliyi, gözəlliyi, qayğısıyla qəlblərə yol açan qadınlardan söhbət açmaq istəyirəm.

O qadınlar ki, xeyri şərdən ayıra bilən dünyanı fəlsəfi baxışları ilə qiymətləndirməyi bacaran, ömrü boyu insaniyyətin qlobal problemlərinin həllini tapmağa çalışan qadınlardan.

O həm böyük elmi- savada malik olan, həmdə dini keyfiyyətlərə yüksək qiymət vermək bacarıqına malik idi.   

Bu qadın Aida  İmanquliyevadır. O indi dünyasını dəyişib,haqq dünyasına qovuşub. O dünyaya ki, orada özünə əbədi rahatlıq tapıb.

Ömrünü kitablara, yaradıcılığa sərf edən bu qadın,  həmdə qayğıkeş ana olmaqla, nəcibliyi ilə də seçilirdi.

Insan doğulur,  yavaş- yavaş böyüyür. Həmdə öz taleyindən xəbərsiz böyüyür. Gəlin etiraf edək ki, hər birimiz taleyin sürprizlərindən bir az da olsa qorxuruq.  Amma Aida xanım hər gün özündə və insanlarda bir keyfiyyət açmaq bacarığına malik olan alim idi. Ömur həyatı, elmi və yaradıcılıq fəaliyyəti ilə yaxından tanış olduqca,  haqqında xatirələri dinlədikcə gözlərimiz önündə bütün ömrümün mənası hardasa qəlblərdə, ağıllarda qırılan həyatın, sınan işığın yenidən bir- birinə calanıb həyatın bütövlüyünü, davamlığnı təmam etmək olan xeyirxah, nəcib və mütəfəkkir bir insan obrazı yaranır. Aida İmanquliyevanın bütün elmi- bədii yaradıcılığı, ictimai fəaliyyəti də bu bütövlüyə,  vəhdətə can atan xarakterin ifadəsi olmuşdur. Bəlkədə məhz elə bu xarakterin ifadəsidir ki,xalqımızın tarixində ilk azərbaycanlı qadın ərəbşünas- elmlər doktorundan bu böyük alim öz həyatı xalqımızın tarixinin, ənənələrinin  minillik dərin köklərə bağlı olduğu şərq mədəniyyətini və ədəbiyyatını öyrənməyə sərf etmiş və özünün şəxsiyyəti və yaradıcılığı timsalında dünənimizlə bugünümüz arasındakı əlaqə bağlarını bərpa etməyə çalışmışdır. Onun elmi yaradıcılığının ana xəttini Qərb və Şərq mədəni ənənələrinin sintezinin təşkil etməsi, şərqin neçə - neçə yazarlarının  əsərlərini dilimizə tərcümə etməsi, bir ictimai xadim, elm təşkilatcısı olaraq, həm də dini şüurları qiymətləndirməyi bacarığına malik olması bu qadının  geniş təfəkkürə malik olduğunu bir daha isbatlayır.

Onun özünün dediyi kimi: “ İnsan Tanrıda aliliyi görür, Tanrısa  insanı  öz aynası sayır.  Insan və Allah bir- birini tamamlayır! “  Bu sözlər sözün əsl mənasında Aida xanımın özürəşamil olunur.