گزارش گرد همايي مردمي درقلعه بابك ( 1‌)

 بايد باور كرد همه آمده بودند

آنها آمده بودند. زنان و مردان، پيران و جوانان. با گامهايي به استواري و صلابت قلعه  بابك. با چشمهايي روشن و برق آلود در انتظار فردايي بهتر وبا دلهايي اميدوار. از همه نقاط آذربايجان آمده بودند. از دور و نزديكش. شهر و روستايش. قطره  قطره همراه با رودها جاري شده بودند و درياي انساني ايجاد كرده بودند. چنين منظره باشكوه و دل انگيز براي برخي ها باور كردني نمي نمود ولي بايد باور مي كرد. خيال و رؤيا نبود، سحر و جادويي در كار نبود همه چيز در روز روشن، در بستر واقعي و زنده طبيعت و در پيش ديده هاي هزاران انسان و صدها دوربين فيلمبرداري و عكاسي اتفاق مي افتاد.

روزهاي 7 و 8 و 9 تيرماه در زاد روز بابك قهرمان حماسي آذربايجان همه ناظر رويدادي عظيم بودند. مردم آذربايجان امسال نيز همچون سال هاي گذشته در روزهاي ياد شده به ياد قهرمانيهاي فراموش نشدني بابك و همرزمانش در راه حق و حقيقت در اطراف قلعه بابك واقع در سلسله جبال قره داغ گردهم آمدندو ضمن زنده نگهداشتن  ياد و خاطره آن سردار آزادي ودلداده آزادگي در پيشگاه حرمت قدسي اش سرتعظيم فرود آوردند.

همه چيز طبيعي مي نمود. از استقرار هزاران چادر گرفته، تا روابط گرم وصميمي بين خانواده هايي كه از نقاط متفاوت آمده بودند همكاري وهمياري مردم شگفت انگيز بود. نظم و انضباط خودجوش برهمه جاحاكم بود. همه جا مجالس شعرخواني، سخنراني ، رقص و موسيقي برگزار بود. سخنران در باره موضوعات متنوع از جمله قهرمانيهاي بابك و مبارزات وي، خيانت ارمني ها درسير تاريخ و مظلوميت قره باغ و چگونگي وسير مسايل آذربايجان و . . . به ارائه نظرات خودمي پرداختند. در كنار اينها هنرنمايي آشيق ها جلوه خاصي داشت. همه درآرزوي رسيدن به قلعه بودند اگر چه اغلب در روزهاي اول گردهمايي به دليل ازدحام جمعيت به آرزويشان نرسيدند. نصب سنگ نوشته كارعزيزان فرهنگ دوست ماكويي درپاي پله هاي سنگي ازصحنه هاي به ياد ماندني اين مراسم بود. نصب پارچه ها وپلاكاردهاي مكتوب برجاهاي مختلف نيز قابل اشاره است. ازسوي ديگر بازار پخش بيانيه هاي گوناگون نيز به شدت گرم بود. متن اين بيانيه ها اغلب در تبيين جنبش ملي مدني آذربايجان واعلام حمايت از مواضع دكتر محمودعلي چهرگاني بود. استقرار وتلاش صميمانه صدها اكيپ امداد رساني سازمان هلال احمر وسازمان حفاظت محيط زيست نيز چشمگير بود.

همچنين بايد ازهمكاري نزديك و پرمحبت فرمانداري و نيروي انتظامي شهرهاي كليبر و اهر جداگانه ياد گردد. دركنار اين تلاش ها، همياري وابراز احساسات مردم خوب اين دوشهرستان قابل تحسين بود . ورود مهماناني از كشورهاي آذربايجان، تركيه، ژاپن و . . . را نيز ازموارد قابل توجه اين همايش بزرگ مي تواند قلمداد گردد. راديو تلويزيون استاني آذربايجان شرقي ضمن ارائه گزارشي از تجمع مردم در قلعه بابك هريك تعدادجمعيت را متفاوت اعلام نمودند !! بنابر شنيده ها صداي اروپاي آزاد تعداد حاضران را 300 هزار نفر و راديو (( آزادليق سسي ))، نيز 700 هزار نفر ذكر كرده است.  صدا وسيماي تهران تاكنون در قبال چنين حركت عظيم مردمي  طبق معمول سكوت پيشه خود ساخته است.

تحليل اين حادثه عظيم مردمي را به وقتي ديگر موكول مي كنيم. اميد است كه صاحب نظران با ديدي واقع بينانه و دركي صحيح بااين پديده شگرف برخورد كرده و ناديده هارا آنچنان كه شايسته است بنمايانند.
(‌1‌) نويدآذربايجان شماره 160 (شنبه 16 تيرماه 1380 )